Ombyggnad av medicinkliniken - Falu Lasarett

tisdag 06 november
Postat i Projekt

Henningsons har fått i uppdrag att utföra el och tele-installationer vid ombyggnationen av
medicinkliniken på Falu Lasarett.
Projektet är en samverkansentreprenad och genomförs i samarbete med Byggdialog.

Beställare är Landstingsfastigheter.

Copyright Henningsons EL AB © 2019